Gestió integrada de plagues en espais verds

La gestió integrada de plagues i malalties està esdevenint l’eix al voltant del qual gira tota la gestió i l’activitat relacionada amb els espais verds, principalment si són públics.
Aquest fet comporta que les persones responsables (polítics/es, tècnics/es, jardiners/eres) tot sovint hagin de canviar certs hàbits i la manera d’entendre la relació de les plantes amb els agents patògens i plagues, la seva biologia i també la relació dels ciutadans amb els verd públic urbà.

 

Publica un comentari