Gestió energètica municipal en el marc del Pacte d’alcaldes

Sessió 1: El Pacte d’alcaldes. El sistema energètic actual

Sessió 2: Eficiència energètica

Sessió 3: Energia renovable

Sessió 4: Mecanismes per implantar accions d’eficiència energètica i energies renovables a través de partenariat públic – privat

Programa curs gestió energètica municipal

Publica un comentari