Gestió energètica bàsica

Adquirir coneixements sobre l’energia, l’estalvi i eficiència energètica; Conèixer la legislació vigent relacionada amb l’energia i amb la contractació d’energia; Adquirir eines que facilitin la comptabilitat de la gestió energètica; Saber quins són els principals problemes amb què es poden trobar els gestors energètics i analitzar possibles solucions.

Publica un comentari