Gestió dels espais naturals en un context transfronterer

Conèixer i aprendre dels models de gestió existents a ambdós costats de la frontera, així com, els ens i actors que hi participen.

Publica un comentari