Gestió del Patrimoni Geològic i la Geodiversitat en Espais Naturals Protegits

Donar al participants les bases tècniques per a la gestió del patrimoni geològic i la geodiversitat des de l'àmbit de la investigació, la conservació, la divulgació i l'ús públic, així com donar a conéixer experiències de gestió.
Aquest curs està estructurat en sessions presencials i no presencials.

Publica un comentari