Gestió de projectes europeus

El Programa Formatiu Gestió de Projectes Europeus, està estructurat en dos cursos independents que pretenen donar una visió global del treball a través de projectes europeus.

Es tracta del curs Marc institucional, polítiques i instruments financers de la Unió Europea (26/10/07 al 21/12/07), amb què es pretén assolir els coneixements bàsics sobre el context de la UE, les principals línies de finançament i la metodologia necessària per a preparar, presentar i gestionar els projectes finançats amb fons comunitaris i, per l'altre, la segona part és Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus (25/01/08 al 29/02/08), l'objectiu del qual és planificar, dissenyar i gestionar eficaçment projectes europeus a través de l'aplicació pràctica dels coneixements i habilitats més importants per a dur a terme projectes d'aquest tipus.

Publica un comentari