Geoinformació col·laborativa, un espai de coneixement compartit

La Jornada té per objecte conèixer experiències de Geoinformació col·laborativa i explorar les oportunitats, dificultats, límits, amenaces, etc. de la col·laboració (altruisme, economia d’escala, competències, lleis,…) a l’hora de plantejar nous projectes de geoinformació.

Publica un comentari