GAIA-Serveis Ambientals

Principals serveis que oferim:
– Ambientalitzacio de la gestió municipal
– Gestió del medi natural i biodiversitat
– Estudis i projectes d’integració paisatgística
– Planejament urbanístic
– Mobilitat sostenible
– Energia i Canvi Climàtic
– Residus municipals
– Participació ciutadana i campanyes de comunicació ambiental
– Servei d’itineraris guiats per espais naturals

Publica un comentari