G3 – GEOLOGIA – GEOTECNIA – TOPOGRAFIA – MEDI AMBIENT

G3 Desenvolupament Territorial, és una empresa de serveis tècnics que té per objecte l'assessorament a persones físiques, empreses privades i administracions, en diferents aspectes de desenvolupament integral del territori.

ESTUDIS TÈCNICS
Contaminació de sòls i aigües. Control de contaminats amb instal·lació de piezòmetres per a detecció de fase lliure i vapors. Detecció de la contaminació. Diagnosis de risc. Avaluació del risc ambiental. Remeiació de sòls i aigües contaminades. Processos de descontaminació. Restauració d'àrees degradades

ESTUDIS AMBIENTALS
Informes de situació. Estudis d'impacte ambiental. Estudis de risc ambiental. Estudis Hidrogeològics. Estudis paisatgístics. Estudis d'inundabilitat.

Publica un comentari