G.E.I.-2A GRUP EUROPEU D’ENGINYERIA AGROALIMENTARIA I AMBIENTAL

Enginyeria i consultoria agrícola, alimentària industrial i ambiental. Estudis d’impacte energètic. Depuració i depuració verda. Gestió de residus. Participa en projectes CEE de medi ambient, valorització de residus i producció ecològica de productes del camp.

Publica un comentari