Formació de tècnics en medi ambient-edificació

Treball realitzat dins del projecte LIFE de la Unió Europea. Aquest desenvolupa un procediment d’ensenyança per tal d’introduir conceptes de protecció del medi ambient dintre de l’àmbit de l’edificació. El seu objectiu principal és subministrar coneixements als tècnics de la construcció perquè puguin resoldre la seva activitat basant-se en criteris mediambientals. El treball ofereix informació sobre diferents aspectes dins de la construcció sostenible: materials, criteris de disseny, elements constructius, energia, anàlisi del cicle de vida, tipologies constructives, normativa, enllaços.

Formació de tècnics medi ambient – edificació. Projecte LIFE

Publica un comentari