Fonaments de la gestió local del cicle de l’aigua

Cicle de jornades

25 de febrer: Sessió 1: El servei local d’Abastament d’aigua – fonaments ambientals, socials i econòmics.
15 de març: Sessió 2: Gestió del servei local d’abastament d’aigua
21 d’abril: Sessió 3: Aspectes socials i econòmics del servei d’abastament
19 de maig: Sessió 4: Aprofitament local de recursos hídrics no convencionals

Publica un comentari