Fiscalitat ambiental local

Un dels objectius d’aquest manual és oferir als responsables públics del món local instruments d’anàlisi i de reflexió que aportin tant contingut teòric com casos pràctics. S’ofereix un repàs de les figures tributàries (impostos, taxes, preus públics…) en les quals els governs locals poden actuar per a definir unes polítiques fiscals que reflecteixin en la seva estructura una política ambiental.

Fiscalitat ambiental local

Publica un comentari