Fiscalitat ambiental a Sabadell. Bonificacions fiscals i subvencions en matèria de sostenibilitat

document que  recull totes les eines de fiscalitat, bonificacions i ajuts de tipus ambiental impulsades per l’Ajuntament de Sabadell, estructurades en funció del subjecte o l’objecte de l’ajut o la bonificació: ciutadans i llars residencials; activitats econòmiques (empreses i altres organitzacions); centres educatius; etc.

Publicació

Publica un comentari