Financiació ELENA (European Local ENergy Assistance)

Nou instrument de financiació del programa Intelligent Energy Europe amb l'objectiu de proporcionar assistència tècnica als ens locals per al desenvolupament de programes d'inversió en eficiència energètica i energies renovables en l'àmbit local.

Publica un comentari