Finançament de projectes d’energia sostenible – Esdeveniment internacional del projecte ENERINVEST

Amb l’objectiu de mostrar l’estat actual del finançament de projectes d’energia sostenible a nivell internacional, des del projecte ENERINVEST  s’organitza un esdeveniment internacional en el qual es comptarà amb representants d’ens públics, organismes multilaterals i entitats europees reconegudes per les seves iniciatives en el finançament d’iniciatives energèticament eficients.

També es presentaran diferents plataformes, eines i esquemes de finançament per a projectes d’energia sostenible en dues taules de diàleg per part de:

  • Plataforma espanyola de finançament de Projectes d’Energia Sostenible ENERINTOOL, del projecte ENERINVEST
  • Plataforma Austríaca de Finançament d’Energia Sostenible (SEFIPA)
  • Portal Europeu de Projectes d’Inversió (PEPI)
  • Plataforma d’Eficiència Energètica Reductors de riscos (DEEP)
  • Certificació ICP (Projecte de Confiança per a Inversors)
  • Portal i Protocol de Dades d’Eficiència energètica (EeDaPP)
  • Euro-PACE, Propietat Avaluada d’Energia Neta
  • ESI Europe, impulsant la inversió en eficiència energètica a través d’Asseguradores d’Estalvi Energètic a Europa
  • Energy FInancing miX (E-FIX), finançant projectes d’energia sostenible amb línies de crèdit per EPC, finançament col·lectiu de préstecs i models d’arrendament financer.
  • Picardie Pass Renovation, accelerant la renovació d’habitatges a través de reemborsaments

Publica un comentari