Exposició “Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava”. 2009

L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona està treballant en l’avaluació del efectes del canvi climàtic a la Costa Brava, i ha preparat una exposició que ha comptat amb suport de la Diputació de Girona, el CILMA, el Consell Social de la UdG i el Vicerectorat de Política Científica de la UdG. La Diputació de Girona ha finançat l’elaboració d’aquesta exposició i ara la posa a l’abast dels ens locals per tal de poder-ne fer difusió.

Consta de 10 roll-ups, de 100 x 200 cm cadascun, que tenen un suport que permet muntar-los i desmuntar-los fàcilment. El contingut dels plafons (sempre centrat en el cas concret de la Costa Brava, excepte el primer d’ells que explica què és el canvi climàtic), és el següent:

Plafó 1: Què és el canvi climàtic ?
Plafó 2: Autoria i estructura de l’estudi
Plafó 3: La Costa Brava
Plafó 4: El clima observat
Plafó 5: El clima futur (1a part)
Plafó 6: El clima futur (2a part)
Plafó 7: Impactes previstos (1a part)
Plafó 8: Impactes previstos (2a part)
Plafó 9: Estratègies d’adaptació (1a part)
Plafó 10: Estratègies d’adaptació (2a part) .

L’exposició es cedeix de forma gratuïta, però l’ens local s’ha de fer càrrec de les despeses de transport d’un lloc a un altre.

Exposició “Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava”. Mostres plafons 1, 4, 5 i 7. 2009
Tríptic exposició “Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava”. 2009

Publica un comentari