Experiències en economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals

El projecte Economia Socioambiental i Solidària permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinèrgia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica.

Aquest projecte impulsat per Associació Naturalistes de Girona i ENT, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, comparteix aquestes experiències a partir d’audiovisuals i fitxes.

Més informació: Web del projecte

Publica un comentari