Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Aquestes subvencions estan destinades a l’atorgament d’ajuts econòmics als ajuntaments per finançar estudis, plans, programes i projectes locals amb l’objectiu de fomentar la planificació i execució de les polítiques d’habitatge en els seus diferents àmbits.

El termini per demanar-les és des del 2 de gener fins el 14 de febrer de 2020

Els destinataris són tots els ajuntaments (inclosos els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal) de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la normativa que la desenvolupa.

Més Informació: Diputació de Girona

Date

14|02|20
Expired!
Category

Organizer

Diputació de Girona

Publica un comentari