Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal

Subvencions destinades a finançar els serveis comarcals d’habitatge gestionats per ajuntaments i consells comarcals, amb l’objectiu de fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona.

El termini per demanar-les és des del 2 de gener fins el 14 de febrer de 2020

Els destinataris són tots els ajuntaments (inclosos els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal) de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la normativa que la desenvolupa.

Més Informació: Diputació de Girona

Date

02|01|20
Expired!
Category

Organizer

Diputació de Girona

Publica un comentari