Selecció d’una plaça de Tècnic/a de medi ambient (grup A2), en règim de funcionari/ària interí/na

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple de data 21 de juliol de 2020, convoca el procés selectiu d’un/a Tècnic/a de medi ambient (grup A2) en règim de funcionari/a interí/na de programa per a dur a terme les tasques derivades del “Programa comarcal per al seguiment dels canvis de servei i la implantació efectiva del servei d’inspecció i sanció en matèria de residus”.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Publicat al BOP núm. 159 de 18/08/2020

Date

19|08|20
Expired!
Category

Organizer

Consell Comarcal de la Selva

Publica un comentari