Presentació de l’informe FORESTime – Webinar

El FORESTIME ha estudiat quins han estat els canvis en els darrers 25 anys dels SE essencials que ens ofereixen els boscos de Catalunya (regulació climàtica, control de l’erosió, provisió de fusta i bolets i provisió d’aigua blava) i quina relació tenen amb el canvi climàtic, la gestió forestal, la diversitat i l’estructura i composició del bosc.

Més informació i programa

Data

10|06|20
Categoria

Publica un comentari