Jornada sobre la gestió indirecta del servei d’aigua al món local

El servei d’abastament d’aigua potable als municipis és un dels serveis més complicats que han de fer front els municipis de Catalunya. La Llei de Contractes del Sector Públic ha introduït una nova regulació legal de la concessió de serveis i la dota de més i millors eines jurídiques per gestionar els serveis cada cop més complexes.

L’objectiu d’aquesta jornada és la presentació d’un model d’expedient administratiu tipus complet de gestió del servei d’abastament d’aigua potable, en la modalitat de gestió indirecta, mitjançant la concessió del servei. L’expedient incorporarà uns models tipus de plecs de clàusules administratives, un plec de prescripcions tècniques, un reglament del servei i una ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. L’objectiu de l’expedient és oferir unes pautes comunes d’interpretació i gestió del servei d’aigua, sense perjudici que cada ajuntament l’adapti i el concreti a la realitat del seu municipi.

 

Programa i inscripcions

Date

14|06|22
Expired!

Time

9:45 - 13:00

Location

Casa de Cultura de la DIputació de Girona
Category

Organizer

Diputació de Girona

Publica un comentari