Jornada de presentació: “Guia de gestió del risc de l’abrat”

Aquest document, que ha estat redactat per en Gerard Passola, expert en arboricultura, pretén orientar als gestors en l’elaboració d’un Pla de Gestió del Risc i, a través de l’inventari, decidir quins son els arbres a avaluar, quin és el tipus de gestió que requeriran i, sobretot, determinar els casos que s’hauran de derivar a estudis avançats per especialistes i amb l’instrumental adequat. No descriu amb profunditat el procediment científic de diagnosi sinó com es pot fer una avaluació global de la massa arbòria per detectar-ne el exemplars que presenten un risc real.

Programa i inscripcions

Data

19|01|21

Localització

On Line
Categoria

organitzador

Diputació de Barcelona

Publica un comentari