Convocatòria de subvencions per al finançament d’actuacions de protecció davant d’avingudes, d’actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans

Línia de subvencions adreçades als ens locals per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana, d’actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans.

En aquesta línia d’ajuts es podran podran acollir les actuacions destinades a minimitzar el risc d’inundacions en zona urbana, concretament les mesures de protecció i defensa davant d’avingudes i les actuacions de manteniment i conservació de lleres, tant a les conques internes com a les intercomunitàries.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de setembre de 2021 al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Bases Resolució ACC/2162/2021, de 8 de juliol, publicades al DOGC núm. 8456 de 13.07.2021.

Convocatòria publicada al DOGC núm. 8469 de 30.07.2021

Date

01|09|21
Expired!
Category

Organizer

Agència Catalana de l'Aigua

Publica un comentari