Convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació de Patrimoni Natural en espais d’interès natural

Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural de la demarcació de Girona per a la conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics, i accions per a la gestió de l’ús públic. Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que tinguin per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació, i/o processos ecològics) i les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la Xarxa Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en espais adjacents a aquests, sempre que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai natural d’interès de protecció.

Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal, o bé per a la conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic dins d’espais de la Xarxa Natura 2000, del PEIN o bé en altres espais que siguin hàbitats d’interès comunitari prioritari.

Termini per presentar sol·licituds: del 22 de desembre de 2020 fins el 7 de febrer de 2021

Bases publicades al BOP núm. 212 de 04/1/2020 – Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i Ajuntaments https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/212/202021207794.pdf

Més informació: Diputació de Girona

Publicat al BOP núm. 244 de 21 de desembre de 2020

 

Date

22|12|20
Expired!
Category

Organizer

Diputació de Girona

Publica un comentari