Convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 o 2020 o a realitzar l’any 2021.

Són objecte de subvenció les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que s’inclouen en els casos A), B) o C) :

Cas A)
– Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d’influència (quan estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).
Cas B)
Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).
Cas C)
– Íntegrament, en àrees d’influència d’un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (E2).

Bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 7675, de 31.7.2018), modificada per l’Ordre TES/65/2021, de 15 de març, per la qual s’adapten diferents bases reguladores de subvencions, en l’àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 8369, de 19.3.2021).

Convocatòria publicada al DOGC núm. 8430 de 10 de juny de 2021

Termini: Des de l’11 de juny fins el 10 de juliol de 2021

Date

10|07|21
Expired!
Category

Organizer

Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Publica un comentari