Convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Bases reguladores

Termini: des del 8 de juliol fins a 30 de novembre 2020

Convocatòria publicada al DOGC núm. 8171 de 07.07.2020

Data

30|11|20
Categoria

organitzador

Agència de Residus de Catalunya

Publica un comentari