Ajuntament de Pals – Convocatòria de la plaça de tècnic mig en gestió mediambiental

Convocatòria per a la selecció, com a personal funcionari interí, pel sistema de concurs oposició i mitjançant torn lliure, de la plaça de tècnic mig en gestió mediambiental, classificada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, subgrup de classificació A2, complement de destí 20, inclosa a la seva oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2020 (exp.núm.43/2021).

Publicat al BOP núm. 27 de 10/02/2021

Publicat al DOGC núm. 8341 de 15/02/2021

Termini: vint dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Date

10|02|21
Expired!
Category

Organizer

Ajuntament de Pals

Publica un comentari