L’ecoedició és una manera innovadora de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat. Consisteix a incorporar criteris ambientals i socials al procés d’edició que minimitzin els impactes negatius derivats d’aquesta activitat en totes les seves fases. L’ecoedició recomana l’adopció de les millors tècniques disponibles i les millores...