El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari ha elaborat aquest pla estratègic que vol ser un instrument de planificació de la política nacional de conservació i ús sostenible del patrimoni natural i de la biodiversitat. Fins el 15 de febrer de 2011...