Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l'externalització de la propietat o gestió d'instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics

Els projectes i actuacions en el Marc del Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica.
ORDRE TRI/348/2006, de 4 de juliol. (DOGC núm. 4674 – 12/07/2006)

Publica un comentari