Estudi Tecnoambiental

Gestió ambiental, responsabilitat social corporativa, gestió del planejament territorial.

Mobilitat urbana (estudis de mobilitat generada i plans de mobilitat) i avaluació ambiental del planejament.

Publica un comentari