Estudi dels camins de ronda. Inventari, diagnosi i directrius

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha desenvolupat un estudi que ha permès inventariar els recorreguts existents al litoral català, el seu estat de conservació, i elaborar tot un seguit de directrius per orientar les intervencions futures.

Publica un comentari