Estratègies, polítiques comunitàries i normatives europees que afecten l'àmbit local

Facilitar l'actualització dels aspectes d'interès per als ens locals, de les polítiques i la normativa de la Unió Europea

Publica un comentari