Estratègia Espanyola per la Mobilitat Sostenible

Els seus objectius i directrius es concreten en 48 mesures estructurades en cinc àrees:

  • Territori, planificació del transport i de les seves infraestructures
  • Canvi climàtic i reducció de la dependència energètica
  • Qualitat de l’aire i soroll
  • Seguretat i salut
  • Gestió de la demanda

Entre les mesures que es contemplen tenen especial atenció el foment d’una mobilitat alternativa al vehicle privat i l’ús de mitjans més sostenibles, assenyalant la necessitat de tenir cura de les implicacions de la planificació urbanística en la generació de la mobilitat.

Estratègia Espanyola per la Mobilitat Sostenible

Publica un comentari