Estat actual de la gestió de sòls i aqüífers contaminats a Catalunya

Oferir una visió global de l’estat actual de les diferents fases relacionades amb la gestió integral de sòls i aqüífers contaminats: marc normatiu, gestió del risc, casos pràctics en l’execució de tecnologies de descontaminació, i estudis de recerca científica aplicats a la temàtica de sòls i aqüífers contaminats.

Publica un comentari