Estalvi, eficiència i energies renovables al sector agroalimentari

Per aconseguir una major competitivitat dels productes i una modernització del sector, cal informar-se de les tecnologies que permeten obtenir el mateix benefici amb un consum menor d’energia (més eficients) i aquelles pràctiques que permeten l’estalvi (millors aïllaments, gestionar l’ús de maquinària, etc).
Aquestes jornades pretenen difondre precisament aquestes noves tecnologies i les ajudes de l’administració destinades a aquest tema, per benefici de la gent que treballa al sector primari.

Publica un comentari