Esdeveniment de MITOMED +

En el marc del projecte MITOMED Plus, s’organitza una jornada de formació gratuïta per presentar les eines generades en el projecte i proporcionar un espai pràctic per a facilitar-ne la seva utilització entre els responsables tècnics de les principals destinacions del litoral de la província de Girona.

El projecte MITOMED Plus finançat pel Programa Interreg MED, té com a objectiu el desenvolupament d’un model de gestió sostenible de destinacions costaneres i marítimes. Com a part d’aquest model, s’ha desenvolupat un sistema de 33 indicadors que permeten avaluar el posicionament de la destinació en els principals eixos de la sostenibilitat  econòmica, social i ambiental.

Així mateix, s’ha desenvolupat una plataforma interactiva que permet a les destinacions que utilitzen el sistema d’indicadors, comparar els resultats interanuals així com amb altres destinacions de la conca del Mediterrani. La plataforma es pot accedir en el següent enllaç: https://mitomedplus.andalucia.org/mitomedplus/index.html.

Més informació del projecte https://mitomed-plus.interreg-med.eu/

PROGRAMA:

9.00h – rebuda dels participants

9.15h – 9.45h – introducció de l’acte:

  • Lluís Prats, coordinador del Projecte MITOMED+ de la Universitat de Girona
  • Representant de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, com a col·laboradors en la organització de l’acte i municipi pilot del projecte
  • Verònica Enriquez, Responsable de Coneixement i Estratègia, Direcció General de Turisme

9.45-10h – Cooffe break

10-11h – Presentació del projecte i del sistema d’indicadors MITOMED+

11h-11.30h – Compartir experiències amb els municipis pilot de la Província de Girona: Calonge i Sant Antoni i Lloret de Mar.

11.30-12h – Precs i preguntes

Publica un comentari