Es crea un nou portal de referència en matèria mediambiental a les comarques gironines

El nou portal web del CILMA, www.cilma.cat, presenta una estructura més dinàmica, àgil, intuïtiva i accessible que també es podrà seguir des de les xarxes socials.

Convertir-se en el portal de referència en matèria mediambiental a les comarques gironines és l’objectiu de la creació del nou web del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). És per això que s’ha modificat la versió creada el 2005 (que fins al 2010 ha acumulat més de 700.000 visites) millorant alguns apartats, ampliant continguts i, sobretot, incorporant un sistema de cerca d’informació.

En els àmbits que el CILMA treballa, s’hi pot trobar diferent informació: notícies i actes de l’agenda de la mateixa entitat o d’altres fonts, activitats i projectes realitzades en el marc de les comissions de treball de cada àmbit, documentació d’interès, publicacions, enllaços, etc.

L’altre punt destacat del nou lloc web és l’apartat de recursos amb la possibilitat de trobar documentació generada pel CILMA, documentació tècnica elaborada per la Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Medi Ambient i Territori,  les Agendes 21 Locals, accés a normativa, publicacions, enllaços i una guia de proveïdors per als ens locals. Així, gràcies al conveni signat entre CILMA i Diputació de Girona, s’incorporen els estudis, informes en el nou web del CILMA, com també hi ha accés en el servidor de cartografia de la Diputació de Girona per posar-lo a disposició dels ens locals, entitats, institucions i ciutadania.

Mitjançant el mapa dels ens adherits es pot accedir a l’estat d’adhesions, els representants dels ens locals en el CILMA i en quina etapa es troba el procés de l’Agenda 21. També hi ha la possibilitat d’accedir a diferent documentació del municipi o consell comarcal (Agendes 21, plans d’acció, estudis supramunicipals, noticies d’actualitat, etc).

El passat 2010 el web del CILMA va rebre 163.288 visites, de les quals un 36,5% van escollir l’agenda ambiental (sobretot les jornades i seminaris) i gairebé un 29% les informacions d’interès (amb més de 12.000 consultes sobre les publicacions). El tercer espai més visitat va ser la pàgina temàtica sobre mobilitat, www.cilma.cat/mobilitat, amb 26.556 visites, el 61% dels quals van optar per les notícies seguit de la informació sobre transport públic col·lectiu.

El nou lloc web del CILMA,pretén ser una de les principals eines d’intercanvi d’experiències  entre els ens locals, i també que serveixi per a divulgar i sensibilitzar a la societat les polítiques i gestió sostenible del territori.

Nota de premsa nou portal_CILMA

Recull de premsa:

2011_06_03_Diari_de_Girona

2011_06_21_Hora_Nova

Publica un comentari