Energia i finances. Prosperitat i patrons de consum energètic en l’actual entorn econòmic. El paper dels mercats financers.

….Consum energètic i desenvolupament econòmic han de seguir la mateixa progressió? El mite de l’eficiència tecnològica. Podem predir el preu de l’energia en un horitzó de 10 anys? Com hi influeixen els mercats financers?. Com responen els governs en l’entorn actual. Possibles conseqüències.

Publica un comentari