Els Sistemes de Gestió Ambiental: experiències de relació entre els ajuntaments i les empreses locals

Donar a conèixer diverses experiències de suport municipal a la millora dels sistemes de gestió ambiental en petites i mitjanes empreses.

Publica un comentari