Els SIG com a eina per a la gestió i l’anàlisi territorial. Introducció pràctica en l’ús de QGIS

QGIS és un software d’altes prestacions per a la visualització, edició i anàlisi d’informació geogràfica. Es tracta d’un software lliure distribuït amb llicència general pública GNU i fortament consolidat a la comunitat SIG. Es caracteritza per la seva interfície d’usuari amigable, la seva estabilitat i robustesa, com també per la seva capacitat d’accedir a múltiples formats de dades, tant vectorials com ràsters, i a les seves eines d’edició, processament i visualització de dades.

Publica un comentari