Els secrets de l’ecoedició

L’ecoedició és una manera innovadora de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat.

Consisteix a incorporar criteris ambientals i socials al procés d’edició que minimitzin els impactes negatius derivats d’aquesta activitat en totes les seves fases.
L’ecoedició recomana l’adopció de les millors tècniques disponibles i les millores pràctiques ambientals, tot incloent-hi tot el cicle de vida del producte, des del disseny fins a la distribució, i recomanacions sobre les matèries primeres emprades, la justificació del tiratge, el procés d’impressió, l’enquadernació, el format, etc.

Els secrets de l’ecoedició

Tags:

Publica un comentari