Els residus de les ciutats: cost econòmic, energètic, mediambiental i social

La ciutat és un ecosistema que requereix gran aportació externa de recursos i aquests generen gran quantitat de residus els quals se’n fa difícil la gestió. Quina quantitat de residus genera una ciutat com Barcelona? Com es gestionen? Quin cost energètic i econòmic té la seva gestió? Com pot contribuir el ciutadà en la seva gestió? Quina contaminació se’n deriva? Què fa la comunitat científica per millorar-ne la gestió?

Publica un comentari