Els programes LIDER i CALENER

LIDER i CALENER són eines informàtiques patrocinades per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) que segons les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació, el primer verifica el compliment de la limitació de la demanda energètica dels edificis, i el segon permet determinar el nivell d’eficiència energètica d’un edifici.

Programa CURS Lider i Calener. 2012

Publica un comentari