Els municipis i el patrimoni arquitectònic

El compendi posa de relleu les obligacions i els drets que les administracions públiques, els ens locals i la propietat privada tenen envers la protecció, la conservació i la restauració dels béns culturals, i les mesures de foment i ajut amb què poden comptar sobre la base de la legislació, que ha estat analitzada i interrelacionada.

Els municipis i el patrimoni arquitectònic

Publica un comentari