Els impactes de la reforma del mercat elèctric (Real decreto Ley 9/2013) i el futur de les energies renovables en el món local

En aquesta jornada es tractarà dels impactes del RDL 9/2003 i de les previsions relatives a la regulació de la producció elèctrica a partir de fonts renovables

Publica un comentari