Els espais naturals de la Selva a debat

L’objectiu de les jornades és aprofundir en el coneixement dels instruments de gestió i en les noves estratègies de planificació que afecten els espais naturals de la Selva. En la primera jornada es centrarà el debat entorn el paper que juga la planificació dels espais agraris en una gestió equilibrada del territori. En la segona jornada s’exposaran diferents eines de gestió local aplicables en els espais naturals de la Selva. Alhora es farà èmfasi en la descentralització de la gestió com a futura estratègia d’actuació.

Publica un comentari