Els espais agraris a Girona: instuments jurídics i de planejament per a la seva protecció

Jornada tècnica sobre l'estat del planejament que afecta al territori agrari a les comarques gironines i els instruments que, en el marc jurídic actual, ens permeten la protecció i la gestió d'aquests elements, i l'activitat agrària, en la matriu territorial.

Publica un comentari